Mopedbil

Motion 2016/17:1806 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta mopedbilar med större totalvikt än 350 kilo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En mopedbil kostar uppemot 160 000 kronor, lika mycket som en fullvärdig bil. Förra året såldes 362 mopedbilar i Sverige, ett ganska blygsamt antal jämfört med antalet EU-mopeder som säljs.

Föräldrar som köper mopedbil till sina barn tycker de åker säkrare än på mopeden och att de kan ta sig till fotbollsträningen eller ridhuset i alla väder utan att föräldrarna behöver skjutsa dem. Men prislappen avskräcker och gör det hela till en klassfråga. Anledningen till att mopedbilarna är dyra är att de tillverkas i relativt små serier och att de byggs med kostsam teknik för att bli små och lätta.

Mopedbilar är inte alls så säkra som vanliga personbilar. De har inga krockkuddar och inte lika krocksäkra karosser. Anledningen till detta är att vikten måste understiga 350 kg. Om man tillåter en högre vikt för mopedbilar kan dessa byggas mycket billigare och säkrare.

Man kan t.ex. installera en hastighetsspärr i en Smart Car, max 45 km/h; då hade en helt annan marknad öppnat sig för våra ungdomar. Smart Car är billigare och betydligt säkrare än dagens mopedbilar och det finns en betydligt större andrahandsmarknad för denna typ av fordon.

Per Klarberg (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-12 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)