Möjliggörande för fler att ta körkort

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort.

Motivering

Antalet unga som tar körkort har kraftigt minskat de senaste decennierna. Samtidigt är det enligt Arbetsförmedlingen svårt för unga utan körkort att ta sig in på arbetsmarknaden. På landsbygden är körkort mer eller mindre nödvändigt för att kunna bo och jobba.

Det är dyrt att ta körkort i Sverige idag. För många unga är det nödvändigt att ha ett jobb för att kunna bekosta ett körkort samtidigt som de behöver ha körkort för att få jobb. Körkortet har blivit en klassfråga då många unga och deras föräldrar inte har råd att betala vad ett körkort kostar.

Körkort får inte fortsätta att vara en klassfråga i Sverige. Alla unga ska ha chans att ta körkort och därmed få tillgång till den värld av möjligheter som då öppnar sig. Om fler unga skaffar körkort ökar också chanserna att de vill bo och leva i landsbygdslän. Detta är något som stärker hela Sverige.

.

Krister Örnfjäder (S)

Håkan Juholt (S)

Lena Hallengren (S)

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)