Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare

Motion 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
m1301

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda översynen av de regelverk som påverkar småskaliga näringsidkare.

Motivering

Regeringens ambition är och har sedan valet 2006 varit att minska det onödiga regelkrånglet och skapa nya möjligheter för småskaliga näringsidkare. Det här arbetet fortgår och många av hindren har tagits bort eller förbättrats, vilket är bra. Fortfarande är det dock så att ett litet företag med 4–5 anställda måste nästintill ha en halvtidstjänst för att ta hand om all den pappersexercis som olika myndigheter lägger på den lilla företagaren. En av de viktigaste åtgärderna som kan genomföras är att minska alla de regler som lägger en hämsko över den lilla näringsidkaren, regler som bara kan anses vara avpassade utifrån de större företagens behov och synpunkter.

Förbättrat småföretagandeklimat måste ges prioritet i det pågående arbetet att förbättra det allmänna företagsklimatet i Sverige.

Stockholm den 5 oktober 2009

Rune Wikström (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)