Minska arbetsvillkoret i a-kassan

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av arbetsvillkoret för anslutning till a-kassan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är angeläget att fler personer inkluderas i a-kassan. I dag har enligt uppgift endast 40 procent av de arbetslösa ersättning från a-kassan vilket naturligtvis är en alltför låg andel. Att sänka arbetsvillkoret skulle göra det möjligt för fler att gå med.

I dag så krävs 80 timmars arbete per månad i sex månader under en tolvmånadersperiod. Alternativt 480 arbetade timmar totalt under en sammanhängande period på sex månader under de senaste tolv månaderna för att uppnå arbetsvillkoret.

Att det krävs arbete på minst halvtid gör att en stor del av dem som arbetar deltid har svårt att kvalificera sig till a-kassan. En eller flera vab- eller sjukdagar kan dessutom innebära att en individ som jobbar just halvtid hamnar precis under strecket och inte kan tillgodogöra sig den månaden.

Det innebär att de är med och betalar till försäkringen men inte har möjlighet att få del av den.

Krister Örnfjäder (S)

Lennart Axelsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Johan Andersson (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)