Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V)

av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:847

av Emma Wallrup m.fl. (V)

Miljöanpassad vägtrafik

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Bakgrund

4Gynna hållbara drivmedel

4.1Ett livcykelperspektiv på drivmedel

4.2Certifiera bränslen utifrån social och ekologisk hänsyn

4.3Stärk dagens kriterier för ekologisk hållbarhet

4.4Hänsyn ska tas även till social hållbarhet

4.5Samma krav på fossila bränslen som hållbara bränslen

4.6Internationell certifiering

5Gynna miljövänligare fordon

5.1Fasa ut fossilbränsledrivna bilar

5.2Gynna bilpooler

6Miljöanpassad godstrafik på väg

6.1Minska tunga godstransporter på väg

6.2Öka möjligheterna för omlastning av gods till järnväg

7Övriga åtgärder för en mer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (9)