Mer idrott i skolan

Motion 2007/08:Ub208

av Rolf Gunnarsson (m)
m1008

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av mer idrott på schemat i skolan.

Motivering

Våra barn och ungdomar rör på sig för lite! Tv-spel och dataspel klistrar ungdomarna i en kontorsstol medan det här med motion glöms bort. En rapport sa just att den svenska ungdomen blivit fetare på grund av tv-tittandet och sittandet framför datorerna. Naturligtvis gäller detta inte alla ungdomar, men larmen och utvecklingen skall tas på allvar. Jag är glad att ett antal elitidrottare tagit upp frågan i ett upprop.

Jag noterar att allt yngre barn fastnar vid dataskärmen och hellre vill sitta inne och spela dataspel m.m. än att vara ute och ha olika aktiviteter.

Det finns också utredningar som visar att svenska skolelever idrottar och rör på sig allt mindre. Detta är allvarligt och något som måste tas på allvar. Det finns många skolelever – främst killar – som fångas upp av idrottsföreningarna, men många idrottar alltså inte enligt Skolverkets rapport. Samtidigt kommer rapporter om att 25–35 procent av alla 10-åringar lider av övervikt. Jag anser att idrotten måste få en större plats i skolan än vad som är fallet i dag, och den undervisningen skall vara obligatorisk.

Skolan bör också söka ökat samarbete med ortens och bygdens idrottsföreningar för att tillsammans ha olika aktiviteter.

Stockholm den 20 september 2007

Rolf Gunnarsson (m)

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-25 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)