Medborgarskapskrav för statsråd

Motion 2012/13:K286

av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD)
SD122

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast medborgare som innehaft enbart svenskt medborgarskap under minst tio år kan utses till statsråd.

Motivering

Från och med den 1 juli 2001 fick Sverige en ny medborgarskapslag som innebar att dubbla medborgarskap skall tillåtas. I praktiken innebär det enligt svensk lag att en person kan inneha hur många medborgarskap som helst, förutom det svenska medborgarskapet.

I den förändring av grundlagen som beslutades av Sveriges riksdag i november 2010 så ströks kravet på 10 års svenskt medborgarskap för att kunna utses till statsråd. En förändring som Sverigedemokraterna är starkt kritiskt till.

För att det inte skall råda den minsta tvekan om var lojaliteten ligger hos ett statsråd och förtroendet hos den svenska allmänheten bör enbart svenskt medborgarskap tillåtas för statsråd i den svenska regeringen. För att än mer utöka allmänhetens tilltro för statsråden bör det också vara regel att den som utses till statsråd skall ha innehaft enbart svenskt medborgarskap under minst en 10-årsperiod, enligt tidigare grundlag.

Vi anser därmed att grundlagen bör förändras så att endast personer med enbart svenskt medborgarskap under minst de senaste tio åren kan utses till statsråd i den svenska regeringen.

Stockholm den 2 oktober 2012

Thoralf Alfsson (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)