med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Motion 2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Riksrevisionens rekommendation till regeringen att se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på de felaktiga utbetalningarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringens svar på Riksrevisionens iakttagelser i nämnd skrift, samt dess rekommendation att se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på de felaktiga utbetalningarna, innehåller många pågående och kommande åtgärder som vi ser positivt på. Vi menar dock att svaret rörande den skarpa rekommendationen från Riksrevisionen, att regelbundet mäta Försäkringskassans felaktiga utbetalningar, är otillräckligt och att denna rekommendation i stället bör hörsammas i sin helhet samt att mätningen och redovisningen av resultatet bör göras årsvis.

Linus Bylund (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Heidi Karlsson (SD)

Paula Bieler (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-01-13 Granskad: 2017-01-17 Bordlagd: 2017-01-18 Hänvisad: 2017-01-19
Yrkanden (1)