med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Motion 2013/14:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:U11

av Urban Ahlin m.fl. (S)

med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

S20008

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen i avsnittet Inledning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör och i avsnittets underavsnitt.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äktenskap och registrerat partnerskap.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skatt på finansiella transaktioner.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ideella föreningar också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-26 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02
Yrkanden (23)