med anledning av proposition 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Motion 2013/14:32

av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)
[~ konvertering pågår ~]
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-06-11 Bordlagd: 2014-06-23 Hänvisad: 2014-06-24
Yrkanden (6)