med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Motion 2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen

2017/18:120

av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

1   Sammanfattning

Sedan 2008 har Sverige en arbetskraftsinvandring som utgår från arbetsgivarens behov av arbetskraft i stället för en myndighetsbaserad bedömning av behovet av utländska arbetare i landet. Varje år kommer många tusen arbetskraftsinvandrare till Sverige, och bidrar med miljarder i produktion och skatteintäkter. Det är en ordning som tjänar Sverige väl och som ska värnas.

Det har dock uppstått en orimligt hård praxis gällande förutsättningarna för förlängning och återkallelse av tidsbegränsade arbetstillstånd. På grund av denna praxis utvisas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-20 Bordlagd: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-09-27
Yrkanden (1)