med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

Motion 2003/04:T9 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, c)

av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Resecentrum i Uppsala.

Motivering

Det är allvarligt att regeringen i sina ramar nedprioriterat Resecentrum i Uppsala i förhållande till Banverkets förslag. Uppsala C är landets näst Stockholms C mest frekventerade station och i behov av omedelbar upprustning. Regeringens angivna prioritering bör därför ändras.

Stockholm den 19 april 2004

Lennart Hedquist (m)

Cecilia Wikström (fp)

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-04-19 Bordläggning: 2004-04-20 Hänvisning: 2004-04-21
Yrkanden (1)