med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi17

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2000/01:Fi17

av Lundgren, Bo (m)

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen.

2. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna och
fastställer preliminärt utgiftstaket för den offentliga sektorn till 1 125
miljarder kronor år 2002, 1 095 miljarder kronor 2003 och 1 112
miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen.

3. Riksdagen godkänner utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten till 847 miljarder kronor år 2002, 859
miljarder kronor 2003 och 873 miljarder kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07
Yrkanden (54)