med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi21

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Gröna luntan

Innehåll

1 Sammanfattning 3

2 Miljöanpassa ekonomin 5

2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6

2.2 Från ord till handling 7

3 Den ekonomiska utvecklingen 8

3.1 Det ekonomiska läget i Sverige 8

3.2 Privat konsumtion och sparande 10

4 Regeringens ekonomiska politik 11

4.1 En liten tillbakablick 11

4.2 Tre budgetpolitiska misstag 12

4.3 Omvärlden förändras 13

4.4 Regeringens rosenröda drömmar 13

4.5 Glädjekalkyl ”fixar” arbetslösheten 14

5 Grön politik för arbete och livskvalitet 15

5.1 Miljöpartiets utgångspunkter 15

5.2 Sänk arbetstiden 16

5.3 Sänk beskattningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05
Yrkanden (94)