Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Motion 2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:So249

av Eva Olofsson m.fl. (V)

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

V204

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Mäns våld mot kvinnor 5

4 Politik mot mäns våld mot kvinnor 6

5 Kommunernas ansvar för mäns våld mot kvinnor 7

6 Poliseskort av misshandlade kvinnor 8

7 Livsvillkor för kvinnor med skyddad identitet 9

8 Brist på bostäder för våldsutsatta kvinnor 9

9 Översyn av hyreslagens tillämpning 10

10 Utredning av dödligt våld mot kvinnor 10

10.1 Hedersrelaterat våld och förtryck som lett till självmord 11

10.2 Dödsfall som skett utomlands bör utredas 11

10.3 Försök till dråp och mord ska omfattas 12

11 Kvinnojourerna 12

12 Undersökningar om mäns våld mot kvinnor 13

13 Hedersrelaterat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (28)