Lokaliseringen av den tolfte jaktdivisionen

Motion 1981/82:533 Hans Gustafsson m. fl.

Hans Gustafsson m. fl.
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

5

Motion

1981/82:533

Hans Gustafsson m. fl.

Lokaliseringen av den tolfte jaktdivisionen

Riksdagen har i enlighet med proposition 1978/79:96 beslutat att F 1 i
Västerås skall läggas ned fr. o. m. den 1 juli 1983.

Arbetsutskottet inom 1978 års försvarskommitté (FK 78) utgår i sin
slutrapport (Ds Fö 1981:13) från att tolv jaktdivisioner behålls i flygvapnets
freds- och krigsorganisation till slutet av 1980-talet och att elva behålls i första
hand till mitten av 1990-talet.

Innebörden av detta är att en av F l:s jaktdivisioner J 35:or måste fortleva
även sedan F 1 upphört. Denna division - den tolfte jaktdivisionen - är sedan
september 1981 detacherad till F 18, Tullinge. Ansvaret för divisionen
övergår den 1 juli 1982 till chefen för F 16, Uppsala.

Vad gäller flygvapnets fredsorganisationsutveckling föreslår försvarskommitténs
arbetsutskott att skolförbandet F 18 successivt läggs ned med början
1983/84. Av chefens för flygvapnet programplan framgår att tolfte jaktdivisionen
avses lokaliseras till F 17, Kallinge, i samband med att skolförbandet
F 18 upphör.

Med stöd av det ovan anförda hemställs

att riksdagen beslutar att den jaktdivision J 35:or som nu finns
detacherad till F 18, Tullinge, lokaliseras till F 17, Kallinge, i
samband med att skolförbandet F 18 upphör.

Stockholm den 20 januari 1982

HANS GUSTAFSSON (s)

HELGE KARLSSON (s) RALF LINDSTRÖM (s)