Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3182

av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Lika möjligheter för kvinnor och män

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av diskrimineringslagen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förstärkt och utvecklat RUT-avdrag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (12)