Liberal feminism

Motion 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C)

av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Sammanfattning

Ojämställdhet kostar

Jämställdhetsintegrering

Gender budgeting

En jämställdhetsmyndighet

Fortsätt att utveckla utifrån befintlig organisation

Utveckla analysen av den ekonomiska jämställdheten

Jämställd trafikplanering

Jämställd idrott

Makt och företagande

Makt

Företagande

RUT och LOV

Arbete och familjeliv

Deltidsarbete

Valfrihet och barnomsorgspengen

Valfrihet och föräldraförsäkringen

Hemarbete och VAB

Lägstanivådagar blir garantidagar som kan fördelas över hela föräldraledigheten

Jämställda pensioner

Utbildning

Högre utbildning

Informerade val i skolan

Utbildad personal på skolorna

Skollagen ska gälla alla

Kvinnors hälsa

Säkerställ att vårdsektorn följer lagen

Våld mot kvinnor

Våld i nära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (46)
Behandlas i betänkande (24)