Lax i Luleälven

Motion 2001/02:MJ480 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillbyggnad av laxtrappor i kraftverken i Luleälven.

Motivering

Det finns inga laxtrappor vid kraftverken i Luleälven. Vattenfall hade redan i starten av kraftverksepoken i älven beslutat sig för att inte bygga laxtrappor. Detta beslut har också följts under hela utbyggnaden. Under senare tid, när det aktualiserades om utbyggnad, höjdes många röster om tillbyggnad av laxtrappor i kraftverken i Luleälven. Detta efter att vi fått vetskap om hur andra länders utbyggnad av vattenkraften utformades.

I Amerika och Kanada har laxtrappor byggts i de flesta älvarna och floderna. Framstötar har gjorts för att påverka Vattenfall att bygga laxtrappor vid de fyra nedersta kraftverken av Luleälven; Boden – Vitjärv – Laxede och Porsi. Vattenfall har hållit en strikt linje, ingen utbyggnad. De anser att det i de flesta kraftverken är omöjligt att bygga trappor. De menar också att smitta kan komma från Hedens laxodling i Boden, eftersom de tar in vatten från älven till anläggningen.

Likom Luleådalens människor anser jag att det är dags för en förändring. I alla kraftverk i Luleälven går det att bygga laxtrappor. Den teknik som finns idag använder sig både Kanada och Amerika av. En utbyggnad, inte bara för att få laxvandring, skulle även ge många arbetstillfällen. Detta i en bygd där befolkningstalet minskar år för år. Vi skulle få en ökad turism, där laxfisket skulle vara dragplåstret.

Under den gångna sommaren har Kalixälvens laxtrappa i Jockfall fungerat bra. Mycket lax har fiskats högt uppe i Kalixälven, bl.a. i Tärendö.

Det är angeläget att alla möjligheter till arbetstillfällen tas tillvara i glesbygden. Därför bör Vattenfall åter överväga att bygga laxtrappor vid kraftverken i Luleälven.

Stockholm den 4 oktober 2001

Lars U Granberg (s)

Lennart Klockare (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)