Låta försäkringsläkare snabbare ta över sjukskrivningsansvaret

Motion 2016/17:1940 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska sjukskrivningarna snabbare och låta försäkringsläkare ta över sjukskrivningsansvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kostnaderna för sjukskrivningar ökar åter. Sambanden är svåra att analysera. En anledning kan vara att man inte längre vid bestämda tidpunkter prövar fortsatt sjukskrivning mot att gå över i arbetslöshetsförsäkringen eller beviljas förtidspension. Kvaliteten på sjukintygen från läkarna varierar och en del läkare sjukskriver oftare än andra.

I Frankrike har man med goda erfarenheter låtit försäkringsläkare snabbare ta över sjukskrivningsansvaret. Det torde ge en mer enhetlig sjukskrivningspraxis vid längre sjukskrivningar.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)