Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3683

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Bryt den sociala klyvningen

Från utanförskap till arbete

Fler och växande företag

Inför en arbetsförmedlarpeng

Tillsätt en arbetsmarknadskommission

En skattereform för fler i jobb, ökad konkurrenskraft och tryggad välfärd

Utbildning som bryter tudelningen

Utbildning till jobb

Stärk och bygg ut yrkeshögskolan

Ökad kvalitet och tillgänglighet i yrkesutbildning och lärlingsutbildning

Stärkt kvalitet och valfrihet i Komvux och SFI

Skolan ska utjämna livschanser

Möjlighet till förskola för alla

Snabbare språkinlärning och tvåspråkiga klasser

Fler lärare med rätt kompetens

Bryt den regionala klyvningen

Fler bostäder i hela landet

Gör det enklare att bygga

Öka rörligheten på bostadsmarknaden

Digitaliseringens nästa steg

Ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (48)
Behandlas i betänkande (25)