Kvalitetstid med barnen

Motion 2010/11:Sf219 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)
s3021

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer kvalitetstid med barnen.

Motivering

Många familjer, inte minst föräldrar med barn i skolåldern, har problem med att få vardagspusslet att gå ihop. Den borgerliga regeringens svar tycks vara avdrag för hushållsnära tjänster. Det är en lösning som få barnfamiljer har råd med och som illa matchar problemet.

Det pussel som dagens föräldrar försöker få ihop – heltidsarbete, karriär och att vara bra och närvarande föräldrar – löses för de flesta inte med städhjälp utan med mer tid med barnen. Det handlar om tid för att kunna vara med i skolan om det uppstår problem eller att kunna vara extra ledig och närvarande när barnen har lov.

I dag löser många familjer detta med att framför allt kvinnor avstår från heltidsarbete och karriärmöjligheter. Det är en lösning som ur ett jämställdhetsperspektiv har stora brister. Det är dessutom en lösning som endast de familjer som har råd kan välja. Få ensamstående kan göra det valet.

Resultatet är att många föräldrar i stället känner sig otillräckliga och mår dåligt när de, vid behov, inte kan vara med i skolan och över att lämna full tid på fritids alternativt oroa sig över hur barnen klarar sig själva hemma när det är lov.

Det som många föräldrar önskar är mer kvalitetstid med barnen, på lika villkor. För att uppnå det målet krävs flera åtgärder. En utbyggd föräldraförsäkring som också innefattar barn i skolåldern hör till de viktigaste. Därför bör möjligheten till en utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring ses över.

Stockholm den 20 oktober 2010

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21
Yrkanden (1)