Kvalitetssäkring i begravningsbranschen

Motion 2009/10:N239 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en kvalitetssäkring inom begravningsbranschen.

Motivering

När någon av våra nära avlider ställs vi inför den situationen att vi måste anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska arrangemangen även om det är juridiskt möjligt att hantera allt själv. I den situationen är vi tyngda av sorg, sköra och helt beroende av byråns kompetens och kvalitet. Vi vill ge våra avlidna ett vackert och värdigt slut.

I dagens Sverige finns få regler om hur en begravningsbyrå ska skötas. Vem som helst får starta en begravningsbyrå, det finns inga kompetenskrav. På mindre orter finns ofta ett Fonusägt kontor som saknar konkurrens. I tätorter är konkurrensen däremot mycket hård och kvaliteten blir ofta lidande när priset pressas nedåt.

Ett rimligt krav är att Sverige antar den rekommenderade gemensamma EU-standarden för begravningsväsendet. Men därutöver kan vi tillskapa ett formellt kompetenskrav för att få driva en begravningsbyrå och krav på utbildning för att få arbeta inom begravningsbranschen. I utbildningen bör ingå respekt för kundens trosuppfattning och tradition, bemötande och krav på absolut tystnadsplikt som bara kan brytas i rättsliga sammanhang.

Med en kvalitetssäkring av begravningsbranschen kan vi med större trygghet anlita en begravningsbyrå inför våra näras sista vila.

Stockholm den 1 oktober 2009

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)