Kurdernas situation i Turkiet

Motion 2003/04:U273 av Mikael Damberg m.fl. (s)

av Mikael Damberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kurdernas situation i Turkiet.

Motivering

Alltsedan Turkiets kandidatur till EU-medlemskapet beviljades i december 1999 i Helsingfors har landet genomfört flera anpassningsåtgärder till EU-regelverket. Många anpassningspaket och lagändringar har sedan dess passerat det lagstiftande parlamentet.

Gemensamt för flertalet anpassningsåtgärder är dock fortfarande att Turkiet undviker de för kurderna viktigaste reformerna. Trots de genomförda lagändringarna råder fortfarande nedanstående förbud/begränsningar mot kurders kulturella och politiska verksamhet i Turkiet:

  1. Det är förbjudet att bilda politiska organisationer på regionala eller etniska grunder. Kurder får inte bilda kurdiska politiska organisationer eller föreningar.

  2. Kurdiska språket får varken undervisas eller användas i utbildningen så som turkiska medborgares modersmål.

  3. Kurdiska namn får sedan ett par veckor tillbaka visserligen användas, men det förutsätter att familjerna använder det turkiska alfabetet vilket i praktiken omöjliggör för kurder att ge sina barn kurdiska namn.

  4. Kurdernas existens och rättigheter är inte erkända och grundlagsskyddade vilket i sin tur ger möjlighet till godtycke inom offentlig förvaltning.

  5. Fortfarande finns ingen kurdisk representation i förhandlingar mellan EU och Turkiet.

Jag menar att alla dessa frågor är viktiga att följa upp under de förhandlingar som pågår mellan EU och Turkiet om landets eventuella framtida medlemskap. Lika viktigt är att följa upp tillämpningen av de reformer och den lagstiftning som nu genomförs i Turkiet för att granska vilka förändringar som också lämnar avtryck i verkligheten.

Jag vill mot denna bakgrund att Sverige fortsätter att vara en pådrivande kraft för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet, särskilt med tanke på kurdernas och andra minoriteters situation i landet. Sverige har också en viktig roll i Europeiska unionen för att garantera att dessa frågor tas på yttersta allvar i de förhandlingar som kommer att ske mellan Turkiet och EU.

Stockholm den 3 oktober 2003

Mikael Damberg (s)

Luciano Astudillo (s)

Hillevi Larsson (s)

Lars U Granberg (s)

Johan Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)