Kraven på vinterdäck

Motion 2016/17:2173 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka vinterdäckskravet på tunga fordon till fler axlar än bara drivhjulen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och eventuellt skärpa kraven på antalet millimeter spårdjup på vinterdäcken för tunga fordon och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta möjligheten att ställa hårdare och tydligare krav på gummiblandningarna i vinterdäcken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alliansregeringen införde vinterdäckskrav på drivaxlarna på tunga fordon. Det är nu dags att utvärdera detta och också se över möjligheten att utöka kraven på vinterdäck till fler axlar. Många anser att kravet på 5 mm spårdjup på vinterdäck är för lite och det är rimligt att i utvärderingen och översynen också se om kraven på antalet millimeter behöver höjas. En annat stort problem är att även om däcken är klassade som vinterdäck och håller rätt spårdjup så är däcken ändå inte anpassade för våra förhållanden här i Sverige. Däcken har ofta fel gummiblandningar som exempelvis kan bli hårda i vinterkylan och därmed försämrar vägegenskaperna avsevärt. Därför är det viktigt att vi även ser över vilka gummiblandningar som krävs för att ha bra väggrepp på de svenska vägarna.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)