Krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer

Motion 2016/17:3257 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer över en viss vikt och värde och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan avseende krav på registrering för större entreprenadmaskiner även bör drivas på EU-nivå inom organisationen Eucaris och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Välorganiserade stöldligor ser en lukrativ marknad på den svenska landsbygden och i våra industriområden. Stöldgodset i detta fall är entreprenadmaskiner och traktorer som inbringar ett stort värde när de säljs vidare utanför Sveriges gränser. Priset för en ny traktor kan ligga på mellan 1 och 1,5 miljon svenska kronor. Större grävmaskiner eller lantbruksmaskiner kan till och med ligga ännu högre.

Under 2014 anmäldes 340 stulna entreprenadmaskiner och traktorer i Sverige. Det är en ökning med 12 % jämfört med 2013. Under det första halvåret under 2015 har 134stycken maskiner och traktorer anmälts stulna, vilket glädjande nog är en minskning jämfört med 2014. Till grund för minskningen ligger bra polisarbete, men problematiken kvarstår tyvärr. Entreprenadmaskiner och traktorer är eftertraktat stöldgods för välorganiserade ligor.

För att komma tillrätta med problematiken bör entreprenadmaskiner och traktorer över en viss vikt och värde vara registreringspliktigt. Kravet bör gälla samtliga nya fordon som kommer in på den svenska marknaden. Detta förutsätter ett chassinummer med 17-ställig kod alternativt DNA-märkning samt att registreringsskylt utfärdas.

De flesta entreprenadmaskiner och traktorer stjäls nära färjelägen eller gränsövergångar så att stöldgodset snabbt kan komma till utlandet och undgå svensk gränskontroll. Speciellt drabbade är Skåne med sin närhet till kontinenten och Stockholm med sina förbindelser till bland annat Baltikum.

Genom att införa ett EU-register avseende berörda fordon i enlighet med ovanstående kunde vidareförsäljning av stöldgods försvåras och därmed skulle vinsterna av brottsligheten kraftig förminskas. Detta vore, enligt min mening, ett bra sätt att stävja problematiken med stölder av entreprenadmaskiner och traktorer. Detta är något som Sverige bör arbeta för på EU-nivå.

Visst arbete är redan igångsatt. Enligt uppgift från Transportstyrelsen diskuterade Interpol vid ett möte i februari 2016 frågan om registrering av fordon, till exempel entreprenadmaskiner, i syfte att minska stölderna. Eucaris är en organisation där flera europeiska länders registreringsmyndigheter samarbetar om system för registrering av vägfordon och körkort. Även denna organisation har diskuterat frågan om åtgärder för att stävja stölder av entreprenadmaskiner. Vidare har försäkringsbranschen med flera diskuterat harmonisering av märkningen av de lättare entreprenadmaskinerna i syfte att minska stölder.

Sverige bör utöka sitt engagemang inom Eucaris i syfte att få till stånd en utvidgning av registreringarna att gälla även större entreprenadmaskiner och traktorer. Detta förutsätter som första steg att Sverige börjar ställa krav på att innehav av större entreprenadmaskiner och traktorer i enlighet med ovan ska registreras i svensk myndighet.

Anders Hansson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)