Krav på importerade jordbruksprodukter

Motion 2013/14:MJ205 av Olle Larsson (SD)

av Olle Larsson (SD)
SD32

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav som ställs på det svenska lantbruket också ska ställas på den mat som importeras till Sverige.

Motivering

Det är ohederligt att ställa högre krav på det svenska lantbruket än på de livsmedel som importerars till Sverige.

Sverige har höga krav på djurskydd, bekämpningsmedel och antibiotikaanvändning men ställer inte samma krav på importerade jordbruksprodukter. Det får till följd att många svenska bönder måste lägga ner sin verksamhet eftersom de inte kan konkurrera med importerade jordbruksprodukter på grund av snedvridna villkor.

Riksdagen ska därför besluta om att ställa samma krav på den mat som importeras till Sverige.

Stockholm den 18 september 2013

Olle Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-18
Yrkanden (1)