Krafttag mot sjuknärvaron

Motion 2016/17:2793 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krafttag mot sjuknärvaron och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När frågan Händer det då och då att du går till jobbet trots att du inte känner dig så frisk? ställs till människor i arbetslivet svarar många att de ofta eller ganska ofta gör det. Att gå till jobbet trots att man inte är helt frisk ses sällan som ett problem för individen.

Om att jobba fast man är sjuk kan dock innebära olika saker beroende på vilket arbete man har. En del kan anpassa sin arbetsdag genom att välja bort arbetsuppgifter, gå hem tidigare, jobba hemifrån osv. Andra har ingen smitväg utan måste jobba fullt ut om de går till jobbet då det är sjuka. Det är därför rimligt att anta att hälsoriskerna blir högre för de yrkesgrupper som saknar anpassningsmöjligheter.

De negativa konsekvenserna bidrar till att man väljer att gå till jobbet trots sjukdom. Karensdagen är en ekonomisk sådan. Det kan också vara andra negativa konsekvenser som att en kollega får överta ens arbetsuppgifter, en aktivitet eller en planerad operation får ställas in trots att de av hälsoskäl borde stannat hemma. Konsekvenser som kan få förödande effekter om det vill sig illa.

Man utsätter inte bara sina kollegor för smittorisk och i sin tur inkomstbortfall. Det kan också betyda risker för andras liv, hälsa och säkerhet. Tänk en operation som utförs trots sjukdom som leder till framtida komplikationer, eller en chaufför som p.g.a. av sjukdom har svårt att koncentrerar sig, eller någon som jobbar i förskolan som missar en eventuell fara på grund av ouppmärksamhet. Härvid behövs krafttag för att få ner sjuknärvaron. Därför bör regeringen överväga att avskaffa karensdagen.

Teres Lindberg (S)

Anders Österberg (S)

Arhe Hamednaca (S)

Börje Vestlund (S)

Carin Jämtin (S)

Emanuel Öz (S)

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)