Kostnadsfri och näringsrik mat till gymnasieelever

Motion 2011/12:Ub201 av Jabar Amin m.fl. (MP)

av Jabar Amin m.fl. (MP)
MP1101

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i skollagen göra ett tillägg som förpliktar alla gymnasieskolor att erbjuda sina elever kostnadsfri och näringsriktig mat.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i skollagen göra ett tillägg som tillförsäkrar alla förskolebarn näringsriktig mat.

Motivering

Från och med den 1 juli 2011 gäller en ny skollag. 10 kap. 10 § i den nya skollagen lyder: Eleverna ska utan kostnad erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Detta är mycket bra då vi har anfört att skolans mat ska vara näringsriktig.

Men vi vill inte att den näringsriktiga maten ska omfatta bara grundskolans barn. Vår uppfattning är att även elever vid våra gymnasier, såväl kommunala som fristående, ska ha rätt till näringsriktig mat. Och inte heller våra minsta barn, förskolans barn, tillförsäkras näringsriktig mat. Detta är inte tillfredsställande.

Idag är det är frivilligt och upp till kommunerna att avgöra om gymnasieeleverna ska ha kostnadsfri mat eller inte. Tack och lov erbjuder den stora majoriteten av gymnasieskolorna i Sverige kostnadsfri skolmat, dock inte alla kommuner. I vissa kommuner måste gymnasieelever betala för att de ska kunna äta skolmat. Det tycker vi inte är tillfredsställande. Vi vill därför att lagen ska förändras så att gymnasieskolorna ska förpliktigas att erbjuda kostnadsfri skolmat och dessutom näringsrik sådan.

Att erbjuda näringsriktig skolmat sätter stopp för de skolor som idag ger matkuponger där läsk och onyttig mat kan bli valet och därmed större risk för ohälsa.

När det gäller förskolorna förpliktas de i den nya skollagen i varierande grad att erbjuda barnen plats i förskolan, men det sägs inget om att de barnen ska få näringsriktigt mat. Det är varken bra eller konsekvent. Varför ska grundskolans barn tillförsäkras näringsriktig mat men inte våra minsta barn, förskolans barn? Vi anser att skollagen ska revideras så att även dessa barn tillförsäkras näringsriktig mat.

Stockholm den 23 september 2011

Jabar Amin (MP)

Agneta Luttropp (MP)

Mats Pertoft (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-23
Yrkanden (2)