Körkortsutbildning

Motion 2014/15:969 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket för körkortsutbildning bör ses över.

Motivering

Under åren har det blivit allt mer komplicerat att ta körkort, nya krav har ständigt tillförts och kostnaderna har ökat. Många ungdomar har idag helt enkelt inte råd att ta körkort. Sverige är ett stort land till ytan och för människor som bor på landsbygden där kollektivtrafiken inte alltid gör det möjligt att pendla till arbete och samhällsservice är detta en allvarlig utveckling, och i förlängningen ett definitivt hot mot arbetslinjen. Många yrken kräver idag körkort och alltför höga kostnader för körkort försvårar för företag och offentliga arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal.

Många nya krav som tillförts regelverket kring körkortsutbildning är säkert väl motiverade var för sig. Men sammantaget blir kraven på en körkortsaspirant alltför betungande, inte minst ekonomiskt. Det är hög tid för en översyn av hela regelverket, med målet att förenkla körkortsutbildningen och göra den mindre kostsam.

.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)