Körkortsutbildning

Motion 2014/15:1937 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (S)

av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort.

Motivering

Körkort är en nödvändighet för dem som arbetar inom vård och omsorg. Körkort behövs på landsbygden, men också i staden, för resor mellan vårdtagare. Arbetsförmedlingen har i en undersökning funnit att 60 procent av alla arbetslösa unga i landet saknar körkort. Detta är en kraftig ökning jämfört med för 20 år sedan, då endast var fjärde saknade körkort. Den främsta anledningen till detta är att det är för dyrt att ta körkort.

Att inte ha körkort försvårar avsevärt ungas möjlighet att få ett arbete, eftersom körkort är ett av de viktigaste kraven för många jobb idag. Det handlar om arbeten inom vården, men självklart inom transportbranschen för att man ska kunna köra buss, budbil eller färdtjänst. Även inom hantverksyrken och försäljning är ett körkort en nödvändighet. Det finns också arbeten, som exempelvis flygplatser, där det krävs att man har körkort för att kunna förflytta sig inom området, trots att bilkörning inte ingår i själva arbetet.

Tillgång till körkort gör det också möjligt att kunna ta arbete inom ett större område eller på obekväm arbetstid när tillgången till allmänna kommunikationer är liten. På landsbygden med gles kollektivtrafik är ett körkort en förutsättning att kunna ta sig till ett arbete över huvud taget. Det är samhällets sak att ge unga de rätta förutsättningarna att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det angeläget att undersöka hur körkortsutbildning blir möjlig för alla oavsett familjens ekonomi eller social bakgrund.

.

Ingemar Nilsson (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)