Körkortsutbildning i skolan

Motion 2013/14:Ub231 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)

av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (S)
S2010

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa körkortsutbildning i skolan.

Motivering

Alltför ofta blir ungdomar som gått ur gymnasieskolan och söker arbete bortsållade på grund av att de saknar körkort. Körkortet riskerar att bli en klassfråga eftersom många föräldrar inte har råd att betala körkortsundervisning för sina ungdomar. Många arbetsgivare ställer krav på att de anställda har körkort för att de ska kunna utföra arbetsuppgifterna. För att kunna få en anställning inom till exempel hemvården så krävs i de flesta fall körkort för att man ska kunna besöka vårdtagarna. Kravet på körkort är oftast större på landsbygden där det inte finns möjlighet att åka kollektivt i samma utsträckning som i tätorterna.

Kostnaden för att ta körkort ökar och det drabbar främst unga människor på väg ut i arbetslivet. Trots att de har en bra yrkesutbildning som grund får de ingen anställning. Det borde därför inom gymnasieutbildningen ges möjlighet att få körkortsutbildning för att därmed öka ungdomars möjligheter att få en anställning.

Stockholm den 19 september 2013

Christina Oskarsson (S)

Jörgen Hellman (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)