Körkortsundervisning på gymnasiet

Motion 2013/14:Ub275

av Hillevi Larsson (S)
S2065

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan.

Motivering

På 80-talet hade 60 procent av tonåringarna körkort. Siffran har sjunkit successivt sedan dess (även om en liten uppgång kunnat ses på senare år) och ligger nu på cirka 40 procent av 20-åringarna.

Möjligheten att ta körkort får inte bli en klassfråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att ta körkort till ett överkomligt pris oberoende av den egna eller föräldrarnas ekonomi. Att ha körkort är idag många gånger en förutsättning för såväl arbete som ett rikt socialt liv. Utanför storstäderna är det mycket svårt att helt klara sig utan bil vad gäller både yrkes- och fritidsliv.

Den låga andelen ungdomar med körkort är på längre sikt ett hinder för utvecklingen eftersom många arbeten förutsätter att man har körkort.

En anledning till att andelen ungdomar i Sverige som tar körkort har minskat kraftigt är att kostnaderna för att skaffa körkort är alltför höga. Chansen att få ett jobb är mindre utan körkort, och utan jobb är det få unga som har råd att ta körkort. Det riskerar att bli ett moment 22.

Vi har idag rekordhög ungdomsarbetslöshet, men arbetslösa ungdomar utan körkort får ingen hjälp att skaffa körkort.

Körkort kan öka chansen att få jobb och goda trafikkunskaper är bra för trafiksäkerheten. Av rättviseskäl bör därför den förberedande teoretiska körkortsutbildningen bli tillgänglig för alla gymnasieelever genom införande av ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Det finns flera exempel på gymnasieskolor som redan infört detta med goda resultat.

Stockholm den 30 september 2013

Hillevi Larsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)