Körkortsprovets giltighetstid

Motion 2013/14:T529

av Magnus Sjödahl (KD)
KD756

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga giltighetstiden till sex månader för ett godkänt kunskapsprov för körkortsbehörighet B.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga tidsfristen till sex månader för att göra om ett underkänt körprov för körkortsbehörighet B.

Motivering

Det blir allt svårare att ta körkort med B-behörighet. Den som får godkänt på kunskapsprovet har med dagens regelverk endast två månader på sig att boka och genomföra ett körprov. Och den som underkänns på körprovet måste inom två månader genomföra en ny uppkörning för att slippa skriva kunskapsprovet på nytt.

Det faktum att Trafikverkets väntetider för körprov i vissa fall är längre än två månader gör att många tvingas betala för och skriva om kunskapsprovet, trots att de sedan tidigare skrivit detta med godkänt resultat. Processen blir därför mer ekonomiskt kostsam än vad många har råd med. Många ungdomar lever på knappa studiebidrag och studielån, och då är ett körkort en utgift som många måste låna pengar till för att ha råd med.

Innehav av B-körkort är ett grundläggande krav för att ens vara påtänkt för en rad olika yrken i samhället. Dagens ofta segdragna process minskar därför många ungas möjligheter att hitta ett arbete. Mot denna bakgrund bör såväl giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov som tidsfristen för att göra om ett underkänt körprov för körkortsbehörighet B utökas till sex månader för att ge alla en chans samtidigt som man inte kompromissar med ambitionen att hålla ihop de två proven.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Magnus Sjödahl (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)