Körkort och förarutbildning

Motion 2013/14:T287 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)
M1802

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om körkort och förarutbildning.

Motivering

Att ha körkort är en viktig fördel när man söker arbete. Särskilt viktigt är det för ungdomar med kortare utbildning. Bland de arbeten som Arbetsförmedlingen annonserar, där inga krav på tidigare erfarenhet ställs och därmed kan vara lämpliga ingångsjobb för unga människor, kräver en tredjedel av arbetsgivarna körkort. Enligt statistik från Svenskt Näringsliv finns det i dag behov av 50 000 ungdomar med körkort i branscherna transport, bygg, handel och säkerhet. Inte alla ungdomar har i dag heller råd att lägga mellan 15 000 och 20 000 kronor på en körkortsutbildning och långt ifrån alla har föräldrar som kan bistå med bil och övningskörning.

I dag har Sverige, på grund av bland annat höga kostnader, i jämförelse med såväl Danmark och Norge som andra europeiska länder, ett relativt lågt körkortstagande för unga människor mellan 18 och 24 år. För människor boende på landsbygden är ett körkort ofta en förutsättning för att både få arbete och möjlighet att flytta hemifrån och skapa sig ett eget liv. Ett sätt att underlätta för fler ungdomar att kunna ta körkort är exempelvis att via CSN erbjuda särskilda lån för körkortsutbildning.

De långa väntetiderna för uppkörning och körkortsprov är ytterligare en faktor som bidrar till den låga körkortsfrekvensen bland svenska ungdomar. Under sommaren 2012 var väntetiden för en uppkörningstid på vissa orter närmare tre månader. En av grunderna till detta problem är att trafikskolor i dag inte har möjlighet att bättre planera in uppkörningstid redan då eleven skriver in sig. Detta innebär att många elever står inför sin uppkörning allt för tidigt utan tillräckliga kunskaper, vilket i sin tur medför att omprov blir nödvändigt och väntetiden förlängs ytterligare. Runt cirka 50 procent av samtliga elever misslyckas i dag under sin första uppkörning.

En körkortsaspirant som tidigare har misslyckats på sitt prov men i övrigt bedöms vara en god och säker förare bör därför få möjligheten att kunna åtgärda sina brister i en auktoriserad körskola, likt hur exempelvis auktoriserade bilverkstäder efter reparation, kan få av Bilprovningen underkända bilar åter godkända.

Det finns uppenbara brister och problem i dagens förarutbildning. Därför bör möjligheten till en översyn av förarutbildningen övervägas.

Stockholm den 27 september 2013

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)