Kontroll av däck på utländska långtradare

Motion 2017/18:2692 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontroll av godkända däck på långtradare registrerade i andra länder som kör genom Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet dödsolyckor där en tung lastbil är inblandad ökar, inte minst vintertid. Trafikfarliga situationer uppstår också när långtradare blir stående eller får sladd exempelvis i backar och blockerar hela körbanor. Flera av dessa långtradare är registrerade i andra länder och kör med däck som inte är godkända i Sverige vilket då blir en stor trafikfara när de kör genom landet. För att förhindra att lastbilar med icke godkända däck färdas på svenska vägar skulle en kontroll av fordonet kunna ske i tullen. Teknik finns idag för att göra kontroller på ett smidigt sätt. Om lastbilen inte har godkända däck enligt svensk lag skulle den inte få köra in i landet. Då skulle åkerierna som kör gods i landet vara mer noga med att utrusta sina lastbilar med däck som är anpassade till våra vintervägar, vilket skulle öka trafiksäkerheten i landet.

Vi vill att regeringen verkar för att införa kontroll av däcken på lastbilar som är registrerade i andra länder.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)