Kontanthantering

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett allt större problem är att ingen i samhället tar ansvar för kontanthantering. Bankerna drar sig undan och idag finns i princip ingen bank som hanterar kontanter. Detta drabbar framförallt äldre och företag som har mycket kontanter i sin verksamhet. Främst är det företag inom handeln och då särskilt i glesbygd. Riskerna för företag som på detta sätt drabbas är framförallt rånrisken. Stora mängder kontanter ger även anställda och företagsägare risker när man transporterar dessa kontanter.

Det måste vara ett gemensamt ansvar att denna situation både uppmärksammas och åtgärdas – gemensamt mellan banker och andra aktörer som verkar inom detta område. Regeringen bör se över möjligheterna att ta initiativ som leder till att situationen för dem som har behov av kontanthantering får detta problem löst.

Hannah Bergstedt (S)

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Leif Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)