Konsument- och privatekonomi på gymnasiet

Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)

av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konsument- och privatekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som vuxen förväntas du ta ansvar för din och i vissa fall andras ekonomi. Goda beslut i tidig ålder har stor effekt senare i livet. Att som ung ta på sig stora krediter och konsumtionslån kan försvåra och i vissa fall omöjliggöra ett liv med sund privatekonomi. Unga klarar sig bättre om de rustas för att hantera sin egen ekonomi och sitt framtida hushåll. Ty den som är satt i skuld är icke fri.

Kunskap om konsument- och privatekonomi är en trygghet för den enskilde. Kunskaper om vad man bör tänka på när man tar en anställning, startar egen verksamhet, skaffar sig ett boende, reklamerar, deklarerar, sparar, lånar och investerar är något inte alla bär med sig idag. Detta är kunskaper som gör skillnad för människors förutsättningar i livet. Som socialdemokrater vill vi göra vad jag kan för att utjämna dessa skillnader.

Kan skolans arbete med konsument- och privatekonomi stärkas skulle minska klasskillnaderna och ge alla ungdomar en jämlik start i vuxenlivet.

Serkan Köse (S)

Anna Vikström (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)