Kompetensutveckling i arbetslivet

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling i arbetslivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många arbetsplatser har idag svårt att klara nyrekryteringar. Samtidigt gör sig teknikutvecklingen, med digitaliseringens möjligheter och utmaningar, sig påmind på många arbetsplatser. Möjligheten att vinna konkurrenskraft och bli produktivare hänger på arbetsplatsernas förmåga att klara mötet mellan människan och tekniken. Kompetensbehoven växer och förändras.

Regeringen genomför stora satsningar på utbildningar. Tillgängligheten ökar med att antalet platser blir fler. De utbildningspolitiska insatserna är viktiga. Samtidigt behövs det ett bredare anslag för att kunna möta utmaningarna på dagens och framtidens arbetsmarknad. Vi menar att en politik för att fungerande kompetensförsörjning och omställning på arbetsmarknaden också behöver omfatta satsningar som når arbetsmarknadens största resurs, det vill säga alla de miljontals kvinnor och män som är i arbete.

I kombination med utvecklad arbetsmarknads- och utbildningspolitik är satsningar på lärandet i arbetslivet en viktig faktor för att kunna möta de allvarliga matchningsproblem som idag präglar svensk arbetsmarknad. Förnyad kompetens hos yrkesverksamma innebär vidgade möjligheter att möta kompetensbehov. Ökad kompetens i arbetslivet stärker företagens konkurrenskraft och höjer kvaliteten i välfärdens verksamheter.

Lärande i arbetslivet ger mångkunnighet. Arbetsplatserna får ökad förmåga att funktionellt hantera inre omställningskrav när till exempel efterfrågan rör sig upp och ned med order- och konjunkturläge. Påbyggda kompetenser skapar större rörlighet, och i omställningen, de rekryterande arbetsplatserna större tillgång till kunskap och erfarenhet. Påbyggda kompetenser förebygger risken för långvariga arbetslöshetsperioder, och är en nyckel till framgång i arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.

Kompetensutveckling i arbetslivet ger sammantaget stora samhällsvinster. Vi menar därför att Sverige behöver utveckla ett sammanhållet nationellt system för främjande av kompetensutveckling i arbetslivet, tillsammans med de avtalsbärande parterna på arbetsmarknaden. Som ett första steg kan regeringen överväga stimulanser kopplat till digitalisering och utveckling av de nationella insatserna för branschvalidering av reella yrkeskompetenser.

Johanna Haraldsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Monica Haider (S)

Isak From (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)