Klimat, cykel och hälsa

Motion 2009/10:T536
av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Avsändare

Hela dokumentet

Klimat, cykel och hälsa (doc, 203 kB)
Sammanfattning
Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har max tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att undvika eventuella tröskeleffekter som är oreparerbara. Att öka cyklingens andel av persontransporterna är ett av de allra snabbaste sätten att minska utsläppen från denna sektor. Det enda som behövs är att ge cykeln högre prioritet så att det blir mer attraktivt att cykla och mindre attraktivt att köra bil.
I den här motionen försöker vi sätta in cykeln i dess sammanhang, det vill säga i stadsplaneringspolitiken. För vi måste sluta trafikplanera och istället börja stadsplanera. Allt hänger samman, precis som ekosystemet eller blodomloppet i våra kroppar. Blir det bättre för cykling, ja då cyklar vi mer. Blir det bättre kollektivtrafik,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (44)