Järnvägssatsningar

Motion 2007/08:T545

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:T545

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Järnvägssatsningar

mp851

1 Sammanfattning

At bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn den svåraste utmaningen; transporterna står för en stor del av vår klimatpåverkan, deras beroende av fossila bränslen är närmast totalt och det är dessutom den enda sektor där utsläppen hela tiden ökar. Politiken måste hitta och erbjuda nya vägar och nya sätt för medborgare och näringsliv att fungera utan klimatstörande utsläpp. Människor vill inte förstöra klimatet och det är upp till politiken att ge dem möjlighet att leva klimatriktigt.

En kraftig överflyttning av såväl gods- som persontrafik till järnväg och annan spårburen trafik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (17)