Jämställdhet i styrelserummen

Motion 2009/10:C435

av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s)
s14035

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdheten i näringslivets styrelser.

Motivering

Det är synnerligen irriterande att det går så trögt för kvinnor att få tillgång till styrelserummen. För 25 år sedan påstods att kvinnor inte hade samma utbildning som män och därför var lönerna olika. Idag har ofta kvinnor högre utbildning men tjänar trots det mindre än männen.

Är det så att kvinnorna – trots utbildning, jobb och erfarenheter – också ska ta hand om hem och familj och därför inte får lika löner som männen och ej heller tillgång till styrelserummen? Något annat alternativ går knappast att framkalla. Det är helt oacceptabelt att det ska vara så trögt för kvinnor att nå rättvisa och att jämställdheten inte kommit längre. När det gäller att finna lösningar beträffande bolagsstyrelsernas sammansättning finns åtgärder – men tyvärr saknas viljan.

Norge har sedan länge varit föregångare och infört en kvoteringslösning. Varför är det så svårt att under en period också testa en sådan i Sverige?

I bolagsstyrelser återfinns ofta män med likartad bakgrund. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att öka erfarenheterna i styrelserna och bredda kompetensen med människor som har olika bakgrund, erfarenheter och en jämn könsfördelning. Det vinner såväl samhället som styrelserna på.

I förlängningen är jämställdheten i bolagsstyrelserna också en fråga om demokrati. Eftersom ekonomiska resurser ger reellt politiskt inflytande betyder det att även den politiska makten blir snedvriden till mannens fördel. För att inte jämställdheten ska undergrävas måste därför jämställdhetsidealen aktivt tillämpas även i den ekonomiska sfären.

Vi i Sverige vill gärna slå oss för bröstet och uttala vår förträfflighet med jämställdhet mellan kvinnor och män. Men när det gäller näringslivet kan vi inte ses som något föredöme för resten av världen. Män är fortfarande de som leder verksamheten och fungerar som chefer i betydligt större utsträckning än kvinnor. I bolagsstyrelserummen återfinns oftast män med likartad bakgrund. Låt oss äntligen visa att vi menar allvar med talet om mångfaldens värde och våga pröva en temporär kvoteringslösning i styrelserummen!

Stockholm den 2 oktober 2009

Sylvia Lindgren (s)

Agneta Gille (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)