Jämlik hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S)

av Marianne Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vården måste bli mer jämlik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det genomsnittliga hälsoläget blir allt. Det är en positiv utveckling som visar att genomförda förbättringar i vård och behandling på många sätt har haft effekt. Trots detta finns det fortfarande stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Det behövs ett aktivt arbete för att ytterligare minska hälsoskillnaderna och mer systematiskt rikta fokus på att nå en mer jämlik hälso- och sjukvård.

En stor grupp som drabbas av ojämlikheter i sjukvården är de ca 11 procent av alla kvinnor som har drabbats av sjukdomen lipödem. Okunskapen om denna diagnos är skrämmande stor och flertalet får vänta många år på diagnos och vissa får det aldrig. Lipödem går inte att bota men det går att behandla för att minska smärta och förbättra hälsotillståndet. Men många får aldrig någon behandling. Möjligheterna till behandlingar är beroende på var i landet man bor. Detta kan till och med skilja inom ett och samma landsting. Många kvinnor möts av okunnighet och ointresse inom sjukvården. Inte sällan föreslås dieter eller så kallad gastric bypass-operation, trots att detta inte hjälper. Detta är bara en av de grupper som drabbas av den ojämlika vården och ytterligare satsning på jämlik vård kan ge ökad hälsa och minskat lidande för stora grupper samtidigt som samhället sparar stora pengar.

Marianne Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)