Investeringar i vägnätet

Motion 2003/04:T506 av Tomas Högström (m)

av Tomas Högström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om väginvesteringar.

Bygg ut vägnätet

Investeringar i infrastrukturen är viktiga. Det är samtliga av riksdagens partier överens om. Till Sveriges infrastruktur hör det nationella vägnätet. Under en följd av år har majoriteten lovat mer än vad de har kunnat leverera när det gäller väginvesteringar. Det gäller till exempel E 18 som är en livsnerv för landet och för Mälardalen. E 18 är en av de hårdast trafikerade vägarna i landet med många strategiskt viktiga transporter av olika slag.

Jag anser att åtminstone sträckorna Västjädra–Västerås och Sagån–Enköping ska uppgraderas till motorvägstandard. Det bör riksdagen göra klart för regeringen. Motiven torde vara kända för de flesta men tyvärr prioriteras vägsträckorna ned av Vägverket hela tiden. E 18 är en livsnerv för Arlandaområdet, är viktig för Stockholm med sina godstransporter, tjänsteresor och arbetspendling. Goda transporter utefter E 18 är samtidigt en viktig del i förutsättningar för att skapa god tillväxt i Mälardalsregionen. En uppgradering till motorväg skulle sannolikt minska olycksriskerna jämfört med idag.

Möjligheterna att investera i det nationella vägnätet är beroende av vilka resurser som riksdagen anslår till väginvesteringar. Men minst lika viktigt är vilka prioriteringar som Vägverket gör. Riksdagen bör klargöra för regeringen betydelsen av att E 18 i större utsträckning uppgraderas till motorväg.

Stockholm den 7 oktober 2003

Tomas Högström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)