Invandring enligt ett poängsystem

Motion 2014/15:1270

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta regeringen återkomma med ett förslag på ett poängsystem för beviljande av uppehållstillstånd som baseras på kriterier byggda på möjligheter för individen att på ett gott sätt ta del av det svenska samhället.

Motivering

Samhällets utmaning vad gäller integrationen ökar ständigt och kommer sannolikt att öka än snabbare de närmaste åren då asyl- och anhöriginvandringen väntas öka ytterligare. För att dels underlätta möjligheterna för människor att få ett arbete och en plats i samhället, dels minska spänningarna är det därför rimligt att samhällets regler på området påtagligt förstärks. En av alla möjliga vägar att åstadkomma detta är att införa ett poängsystem för invandrare utifrån en rad kriterier som alla bygger på invandrarens möjligheter att på ett effektivt och gott sätt komma in i samhället med liten eller ingen samhällskostnad. Denna typ av regelverk tillämpas eller har tillämpats i en rad västländer, vilket innebär att systemet inte bryter mot några internationella konventioner eller avtal. Det är alltså möjligt att Sverige, om makthavarna så önskar, genom att ställa högre krav på invandrarna, också minskar samhällets och människors pris för ett ineffektivt mottagande.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)