Internationell konferens för ökad tolerans och mot folkmord

Motion 2013/14:Kr269 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD790

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en konferens för ökad tolerans och förståelse för att förhindra övergrepp och folkmord bör ordnas i Sverige genom Forum för levande historia.

Motivering

I samband med första och andra världskriget skördades miljontals människors liv i Europa. Maktfullkomlighet såväl som avsaknad av respekt mot människovärdet, hat mot oliktänkande, andra religionsbekännelser och etniska härkomster var avgörande för att detta skulle hända.

Vi måste hela tiden påminna oss själva om mänsklighetens brott mot grupper i samhället och arbeta för ökad tolerans och förståelse för människovärdet.

Antisemitism, rasism och hat mot andra trosinriktningar ökar i världen.

Det är viktigt att minnesmärken såsom Auschwitz bevaras då sådana platser påminner oss om människans ofullkomlighet och om att vi dagligen behöver påminna oss om alla människors lika och unika och okränkbara värde.

Folkmord, etnisk rensning och andra folkrättsbrott oavsett var eller när de ägt rum, får aldrig glömmas. Med facit i hand kunde flera av de som ägt rum ha förhindrats om FN hade ingripit och agerat samstämmigt.

Det är viktigt att de ledare som är ansvariga för brott mot mänskligheten som sker i nutid ställs inför rätta i Internationella brottmålsdomstolen. På så vis markerar vi att ingen får gå ostraffad för de övergrepp som har begåtts. Vidare bör alla nationer aktivt verka för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och arbeta för rättstatsbildning som behandlar alla medborgare lika.

Att verka för försoning mellan drabbade grupper är vidare helt centralt för att hållbar fred ska kunna etableras. Att arbeta konstruktivt tillsammans för att ingen grupp oavsett tro någonsin ska utsättas för folkmord är nödvändigt. Förnekelse av folkmordet på bl.a. judar och romer under andra världskriget förekommer än i våra dagar. Det kan i vissa fall vara fråga om okunskap, vilket är något vi måste göra allt i vår makt för att förhindra.

Riksdagen uttrycker därför för regeringen som sin vilja att Forum för levande historia bör uppdras att anordna en årlig konferens om folkmorden som har skett under 1900-talet. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)