Intensifiera kampen mot terrorismen

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att den som strider för eller stöder terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under flera decennier har det pågått en kamp mot islamistisk terrorism. Samtidigt har islamismen vuxit sig starkare i vårt land. Dess terrorism utgör ett allvarligt hot mot Sverige.

Islamismen begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar, men den hotar också hela vår demokrati. Den står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle eftersom islamister anser att staten ska underställas Allah och sharialagar. Sverige och andra västerländska demokratier saknar därmed all legitimitet enligt dessa extremister.

Sverige behöver intensifiera kampen mot terrorismen, och det kräver också en intensiv kamp mot islamismen. Vi borde för det första sätta stopp för alla offentliga bidrag till föreningar med islamistiska eller odemokratiska kopplingar. Det är fullständigt oacceptabelt hur islamister i Sverige under lång tid har lyckats bygga upp en ekonomi och flyttat fram sina positioner, tack vare offentligt stöd från staten – våra skattepengar.

Vi måste för det andra förbjuda utländsk finansiering av moskéer och föreningar som riskerar att bidra till radikalisering, våld eller terror. Svenska myndigheter borde omedelbart ges i uppdrag att stoppa detta. För det tredje så ska den som väljer att stödja eller strida för en terrororganisation, dessutom kunna dömas för landsförräderi.

Mot bakgrund av detta föreslås riksdagen att tillsätta en utredning om att förbjuda all utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror samt att den som strider för eller stödjer terrororganisationer ska kunna dömas för landsförräderi.

Christian Carlsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)