Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Insyn och öppenhet i fristående skolor

Motion 2008/09:Ub355 av Ameer Sachet (s)

av Ameer Sachet (s)
s97029

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insyn och öppenhet i skolor.

Motivering

Skolan är en viktig del av samhället och samhällsutvecklingen. Det är i skolan som grunden läggs för goda samhällsmedborgare. Det ställer stora krav på skolans organisation, lärarnas kompetens och att ansvariga beslutsfattare inte ser skolan som en isolerad ö i samhället.

Vi vill se en skola som har en pågående utvecklingsprocess och en skola som förbereder eleverna för ett vuxenliv i ett demokratiskt samhälle. Om vi ska kunna förbättra skolverksamheten, måste vi vara medvetna om vilka behov av utveckling som faktiskt finns i den.

Kommunerna har ansvar för att samtliga skolpliktiga barn ges en god skolgång. Idag påverkas det ansvaret eftersom inte samtliga skolpliktiga barn finns i den kommunala skolan.

Därför bör vi se till att lika villkor ska råda för alla skolor: kommunala skolor och friskolor. Exempelvis bör alla skolor ingå i den uppföljning och utvärdering som finns.

Det ska råda samma öppenhet, exempelvis vad gäller insyn och meddelarskydd, i alla skolor.

Stockholm den 2 oktober 2008

Ameer Sachet (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)