Inkludera Nobelmuseet i de statliga satsningarna

Motion 2014/15:160 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inkludera Nobelmuseet i Karlskoga i de statliga satsningar som planeras för att vidareutveckla varumärket Alfred Nobel.

Motivering

Alfred Nobel är ett större namn än de flesta svenskar inser. Det är på många sätt ett av våra absolut starkaste varumärken, med associationer till fred, forskning, framsteg och välstånd. Snart tas de första spadtagen till nya Nobel Prize Center på Blasieholmen i Stockholm.

Staten har tagit på sig driften och Stockholms kommun har bidragit med tomten, samtidigt som själva byggnationen har privata finansiärer. Det nya centret kommer att ersätta Nobelmuseet i Gamla Stan, samtidigt som det kommer att bli en viktig arena för utställningar, konferenser och vetenskapliga möten.

Det är naturligt att Sveriges huvudstad tar ett huvudansvar för Nobel-institutionen. Men när nu ett helhetsgrepp tas för att förstärka varumärket Nobel, behöver ytterligare en plats finnas med – Björkborn i Karlskoga, där Alfred Nobel hade sitt hem. Till skillnad från museet i Stockholm som fokuserar på Nobelpristagare visar Nobelmuseet i Karlskoga vem Alfred Nobel var som person och den historia som ligger bakom Nobelprisets skapande.

På Björkborns herrgård finns den autentiska miljön, det viktiga testamentet, intressant korrespondens och Nobels bevarade laboratorium i full funktion. Till följd av att Alfred Nobel reste så mycket och även bodde långa tider i både Frankrike och Italien har inte Björkborn riktigt slagit igenom som bärare av Nobels arv.

Det är glädjande och mycket betydelsefullt att staten spelar en så aktiv roll i Nobelfrågorna. Men att ge ett framtida Nobel Prize Center 20 miljoner per år från och med 2018, som regeringen lovat, och inte något till Björkborn, det är inte en rimlig fördelning av resurserna. Något av det statliga guldregn som kommer att falla över det nya Nobel Prize Center, när det väl står klart, borde rimligen också gå till driften av Björkborn som nu till stora delar står på ideella ben och är helt utan statliga medel. Det skulle också vara ett sätt att integrera Björkborn i den statliga strävan att dra nytta av och vidareutveckla varumärket Alfred Nobel.

.

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-30 Granskad: 2014-10-30 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)