Ingen spöanvändning vid ponnytrav

Motion 2013/14:MJ409 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)
S2228

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte använda spö vid ponnytrav.

Motivering

I Sverige genomförs ungefär 1 200 ponnytravslopp varje år. Du kan köra en häst i ett lopp från det att du fyller åtta år.

Utrustningen du kan använda följer samma regler som övrig travsport. Enbart sulkyreglerna skiljer sig. Det innebär att barn får köra tävlingslopp med en mycket skarp utrustning till sina ponnyer. Till exempel får du i dag använda spö på ponnyn.

Det går inte att förvänta sig att barn kan bedöma var gränsen går när det gäller användning av dessa redskap. Det skickar också fel signal till barnen att de används.

Rimligt vore att den som kör ponnytrav inte ska använda spö på sin ponny.

Stockholm den 1 oktober 2013

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)